Vanuit de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika is men al enkele jaren bezig om dat erfgoed te bewaren en over te dragen. Het gaat hier niet om materieel erfgoed, maar om immaterieel erfgoed. De religieus-culturele erfenis van de Witte Zusters staat hierin centraal. Namelijk hun 150-jarige geschiedenis, de missionaire drive, de werkzaamheden in Afrika en in Nederland als in Boxtel, de verhalen en ervaringen die zij hebben opgedaan als missionarissen.

Een van de manieren waarop zij dat immaterieel erfgoed willen gaan bewaren is om de verhalen vast te leggen op film en de dialoog aan te gaan met jongeren uit deze tijd. De bedoeling is om 10 filmpjes te maken waarin Boxtelse jongeren in gesprek gaan met Witte Zusters rondom thematieken als: klimaat, multiculturele samenleving, verbinding, onderwijs, religie, zorg, idealen voor de toekomst etc. Zo wordt de link gelegd tussen de Witte Zusters als (voormalige) Verschilmakers en jonge Brabanders als hedendaagse Verschilmakers in de samenleving.

Trailer: