De gemeente Boxtel wil zowel haar inwoners als haar bezoekers optimaal laten profiteren van het grote culturele aanbod. Dit begint met versterking van de verbindingen tussen alle betrokken partijen en met extra ondersteuning van de diverse partijen. De Cultuurverbinder legt die verbindingen, is een creatieve aanjager en sparringspartner. Cultureel ondernemerschap, brede samenwerking en burgerparticipatie zijn hierin belangrijke onderdelen.

De Cultuurverbinder helpt initiatieven verder, verbindt, knoopt aan elkaar en maakt meer mogelijk.